Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere ved nettbutikksalg.

Kundensordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelsene det samlede avtalegrunnlaget for handelen. 

Betingelser her gjelder kun salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt fraktkostnader til sistnevnte må gjøres pr telefon etter ordreregistrering.

Kunder utenfor dette området kan henvende seg til oss pr brev, epost eller telefon.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Bestilling

Bestillingen din anses som bindene når den blir registrert i vårt ordresystem.

Weblet vil sende ut en ordrebekreftelse pr e-post med nødvendig informasjon. 

Det er viktig at ordrebekreftelsen leses grundig, eventuelle avvik må gis beskjed om umiddelbart, hvis ikke vil avviket være et nytt tilbud fra Weblet som kunden kan godkjenne eller avslå.

Er kunden under 18 år er det kun mulig å handle på postoppkrav eller betale ved levering.

Betaling

Weblet tilbyr betaling med følgende betalingsmåter: postoppkrav, Forskuddsbetaling via nettbank eller kredittkort. Faktura gis kun til bedrifter og offentlige etater etter kredittvurdering.

Privatkunder som velger faktura, vil få tilsendt faktura per epost, for forskuddsbetaling. Varer sendes samme dag som betalingen er bekreftet hos oss.

Bestilte pakker som ikke hentes eller som ikke betales i sin helhet belastes med 250 kr ink mva i tillegg til fraktkostnader tur og retur for å dekke kostnadene dette medførerWeblet.

Misligholdte krav vil bli sendt til inkasso.

 Salgspant

Weblet har salgspant i varer som sikkerhet for kravet på salgssummen med tillegg i renter og omkostninger. 

Force majeure


Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfyllesine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige reglerregnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge denekstraordinære situasjonen vedvarer.

SomForce Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockouteller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør,brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelderved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster,salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkteri negativ retning eller unormal nedgang i markedet. 

Angre og retur rettigheter

Angrerett:

Ingen handel er avsluttet før du har besiktiget og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette via e-post eller sender varen tilbake i komplett produktemballasje innen14 dager fra mottaksdato. Legg ved et dokument som beskriver hvorfor angrefristen ble benyttet. Du velger selv om du ønsker ny vare eller pengene igjen.

Retur:

Betingelser for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Produktet skal være forseglet med merkelapper/klistremerker ol og være pakket ned i originalemballasjen.

Du kan returnere produktet uten å oppgi grunn for dette men vi ønsker at du sender med en returårsak på returskjemaet.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varene som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene og er ansvarlig for transportrisikoen.

Fyll ut returdokument og skriv hva du returnerer. Når vi mottar produktet i skadefri tilstand betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank eller postgironummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto,alternativt sendes pengene på et vanlig utbetalingskort.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk,vår markedsføring eller på annen måte.